top of page
LOGO.png

DEVELOPING
EFFECTIVE
LEADERSHIP

cropped-VCT-Ban-sang-lap-2.jpg

DEL HANU là tên viết tắt của Developing Effective Leadership of Hanoi University (Câu lạc bộ Phát triển Năng lực Lãnh đạo Hiệu quả Trường Đại học Hà Nội). DEL chính thức được thành lập vào ngày 14/02/2012, dưới sự giám sát và điều hành của bốn nhà sáng lập: 

Anh Hoàng Minh Thành

Anh Đào Mạnh Cường

Anh Vũ Đức Tuấn

Chị Nguyễn Thu Quỳnh

Sứ mệnh của câu lạc bộ Phát triển Năng lực Lãnh đạo Hiệu quả trường Đại học Hà Nội (DEL HANU) là tạo môi trường và cơ hội cho các bạn sinh sinh viên phát triển năng lực bản thân, từ đó hình thành nên các cá nhân có năng lực lãnh đạo hiệu quả, góp phần xây dựng một xã hội bền vững.

Ảnh BCN_1_edited_edited_edited.png

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

12
Năm phát triển
450+
Thành viên
170+
Đối tác qua từng năm
70+
Chương trình đào tạo mỗi năm
35
Chương trình nội bộ
400+
Chương trình đã được tổ chức
3
Dự án cốt lõi

Các dự án nổi bật

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Doanh nghiệp tài trợ

Các doanh nghiệp tài trợ hiện kim cho các dự án

Doanh nghiệp đồng hành

Các doanh nghiệp đồng hành cho các dự án

Đối tác truyền thông

Các doanh nghiệp truyền thông đồng hành cùng dự án

bottom of page